Роман Трифонов

Алфавітний покажчик творів

"НА КОРДОНІ ІМПЕРІЙ"

“А при вiкнi немає тiней тих…”
“На хисткому кордонi iмперiй…”
“Ти на Стрiтення, як Галiлей…”
Сьома печать (за фільмом Інґмара Берґмана)
“Об льоди примiських дорiг…”
“Сни на верхнiх полицях плацкартних вагонів…”
“Оце судилось назавжди нам…”
“Отак буваєю Сніг беззахисно…”
“Оберегу лимонних вiкон…”
“Рок-концерти. Спогади про тебе…”
“Була сiмнадцята нуль шiсть…”
“Ще є узвозiв видива чуднi…”
“Вечiр гляне здалеку, і знову…”
“Лише за мить до зацвітання лип…”
“Зимові втрати…”
“І неділями тими вербними…”
“Серенада…”
За мить до ренесансу
“На вулицях весняний постмодерн…”
Апофеоз липня
Літня антисатира
Листопадова містерія
Urbis. 23:55
“А Харків знову маревом стає…”
“Поетів недомовленість гризе…”
“Загубленість у враженнях нестримних…”
“Прорветься голос крізь ефір порожній…”
Мости
“Ти знаєш, у чужому місті…”
“Капає час з обгорілих свіч…”
“Ти ідеш до кінця і вертаєшся знов на початок…”
“Відшукай себе в рядках чужої книги…”
Сон спадкоємця імперії
Спалахи слів простих
З Євгена Повєткіна
“І вже зірки над містом не шпичасті…”
“Дощ не тільки для того…”
“Храми…”
“Усе життя - романсовий рядок…”
“Над серцем твоїм ідуть літаки у штопор…”
“зупинено годинник…”
“Лазерний диск притягально блискучого місяця…”
“Минуле здано під замок в архіви…”
“Я дихаю…”

Біоґрафічна довідка