Роман ТРИФОНОВ

“СЬОМА ПЕЧАТЬ”
(за фiльмом Iнґмара Берґмана)

Європа вертає з хрестових походiв,
iз краю, де Бог явив диво i милiсть.
У них на обличчях розiп’ято подив:
Європа та сама. Нiщо не змiнилось.

Скрiзь так гордовито возносяться вежi,
родиннi палаци стоять над лiсами.
I кличуть людей торги на узбережжi,
i ваблять театрiв лаштунки так само.

Європа така ж незворушна на вигляд,
та часом стрiчає на рiзних дорогах
знайомi з балад лики мертвi, застиглi,
ще бiльше чужi пiсля краю святого.

Європа iде навздогiн за собою,
невпевненим кроком вертає додому.
Гра в шахи зi Смертю. Фiгура пiд боєм.
I все у минулому. Все, крiм утоми.

***

© Роман Трифонов. Всі права застережені.