Роман ТРИФОНОВ

ЛIТНЯ АНТИСАТИРА

Життя постнекласичної доби
городникам вiдтоптує мозолi,
стручками перезрiлої квасолi
зсипається до їхнiх до торбин.
Деконструктивнi пари Деррiда,
Ортеги-i-Гасетова елiта.
Пiд дах, пiд дих закочується лiто,
у мрiях — хоч зелена, та вода.
Розпалися структури на джмелiв,
чаїться в запальничках Вогнелогос.
I йде людина в пошуках малого —
не спалених минулим кораблiв.

***

© Роман Трифонов. Всі права застережені.