Юрій ГАВРИЛЮК

Абетковий покажчик творів

“Мово наша…”
“Пливу помалу…”
“В осiнньому небi…”
“Вiдiйдемо звiдси у вiчнiсть…”
“Люди як краплi…”
Замкова гора
Мельницька церква
“Обтесаний камiнь…”
Пралiс
“Розсипайся як пiсок…”
“Серед ночi приходиш…”
Спогад
“Що це очi…”
“Без Вiтчизни я…”
Бiля цвинтаря
“Хотiв я до тебе пiти…”
“Червона троянда…”
“Чому ж нiхто не написав поеми…”
“Де ж любов…”
“Гiркоти склянка…”
“Ікона…”
“Існування…”
“Як на м’якому пiску…”
“Як райдуги кольори…”
“Колодязь в лiсi…”
“Коли ти є…”
“Кривавi помаранчi…”
“Людина…”
“Моє серце це велика…”
“На степах фантазiї…”
“Над чим я думаю…”
“Не два…”
“Один тривало все момент…”
“Ось чорнило…”
Пам’ятник
“Потоптали конi…”
“Прилети бескидський вiтре…”
“Пишу тобi листа…”
“Радуймося — кажуть…”
“Саят-Нова…”
“Стараюсь бути…”
“Сумних могил…”
“Щож сказати хоч…”
Шевченко
“Тримайся вiтру…”
“В галактичному городi…”
“Весна…”
“Вiтчизна…”
“Визваний в двобiй…”
“З настромленим на чубочок…”
“Землi з-пiд нiг…”
“Бiлiотека…”
Дзеркало стиксу
Гетьманська трилогiя
“Гладiятори римськi…”
“І скло…”
“Коли Iкар…”
“Коли зором своїх очей…”
“Кинувши у воду камiнь…”
Мандрiвка тiл
“Моя простягнута рука…”
“Надрiзана березова гiлля…”
“Називаємo її смерть…”
“Нехай про це знає…”
Останнiй наступ
“Перегортанням книг i слiв…”
“Пiщана дорога вiд села…”
Похорон моцарта
“Пробило моє серце…”
“Проминула слава…”
“Приваблюєш мене…”
“Рука твоя…”
“Сказали…”
“Според мармурових виходиш ти…”
“Свою смерть зустрiнемо лише раз…”
“Тiльки що…”
Тобi — полин
“Ворог як приходить…”
“Вичерпалася тема…”
“Вино червоне…”
“Вини в тобi жодної немає…”
“Життя всемогутнє…”
“Блюзнiрство проти Вiтчизни…”
“Будучи в Iндiї…”
Чекання
“Дощ по шибах спливає…”
“Дивишся…”
“Людей вiдсторонивши геть…”
“Людино…”
“Мiльош Форман…”
“Пальцi — вони такi земнi…”
“Поглядаю у вiкно…”
“Поглянь у минуле…”
“Про що ж спiває птах…”
“Простори кличуть…”
“Привид Африки…”
Псалом в почесть володарiв
Розвiтання
“Спаленi нашi нагербовi…”
“Ти чекала…”
“Вiн був Нарциз…”
“Заходу останнi фiолети…”
“Загризаю зуби до кровi…”
“Зорi вимостили собi…”
“Горимо як свiчки…”
Кальнишевський
“Київ…”
“Мова срiблом…”
“На схилi вересня…”
“Насiння…”
“Осiннiй листок клену…”
Перебори
“Пустиня…”
“Рай на години…”
Рiзбляр
Сентенцiя
“Слава…”
“Сонце вмерло?…”
“Темрява ночi…”
Тiнь
“Ти стала Матiр’ю мiльйонам…”
В поїздi
“Запутаний в павутiннi мовчання…”
“А скажи…”
Де ехiстентiа спiрiтi
“Дитина плаче……”
Геноцид мертвих
“Стоїть на сторожi слово…”
Жовтнева площадь
“АвтоМАТ…”
“Гарнi намiри…”
“Увiйти в життя мусиш…”
“Не лякайся…”
“Горять свiчки…”
Грудень
“І заснув навiк…”
“Ім’я Гетсиманського саду…”
“Modus vivendi…”
На схилi епохи
Не цiлуйте месiї
При могилi Володимира Івасюка
“Смiймося з цих якi…”
“Вкривай лице багрянцем…”
“Все фiлософiя…”
“Жiноча нiжнiсть…”
“Зоря повиснула над раєм…”
“А свiтло…”
“Бiжимо…”
Братерство
“Цiлую твої руки…”
“Чи до тiла втiкаю твойого…”
“Чи зiрка…”
“Чи ж вiдходити маю…”
Дiйснiсть
“Дiти…”
“Дрiт затягнений в мозок…”
“Душа моя вештаючись…”
“Ідiть…”
“Є чотири сторону свiту…”
“Капле вода…”
“Кольоси…”
“Коли iдемо…”
“Ковтаємо повiтря…”
Lege artis
“Люди…”
“Людина…”
“Мозок набрякає…”
“Не мелють в жорнах маку…”
“Ось…”
Осiнь
“Переслання…”
Похорон митця
“Писати поему…”
“Пиши…”
“Сфiнкс напружує крила…”
“Смерть…”
“Свiчадо сонця…”
“Що сховане за пiччю…”
“Тонесенький пензель…”
“Увiйти на ступiнь глибше…”
“Вашi слова…”
“Заглянула зоря…”
“Зойк свiту…”
Зустрiнута
“Жива (бiо)маса вегетацiї…”
“А що буде…”
“Бачивши…”
“Це було…”
“Час вмирає…”
“Чомусь дуже давно…”
“Дотик руки…”
Двоє…
“Династiї народжуються…”
“Коли б я…”
“Лiбiдо…”
“Лише годинник…”
“Мадонна вулицями…”
“Напруження…”
“Навiть якщо перейдемо…”
“Перший раз…”
ПIСЛЯПОДОРIЖНI ЗАПИСКИ
“Свiтанок…”
Рoзстрiл
“Мешт вкрадений у поїздi…”
“Пiзною нiччю…”
“Повiшенi за язик…”
“Справляли…”
“Розтрощенi черепи…”
“Солодощi маразму…”
“Совiсть не має кiстяка…”
“Страх перед смертю…”
“Твої руки…”
“Я не паплюжу…”
“Кожна дорога…”
“Крутиться…”
“Мiсячне сяйво…”
“На початку було слово…”
“Шепотiння зриває…”
“Весна…”
“Вiн є по-свойому…”
“Вона…”
“З нагоди моєї смертi…”
“Що найбiльш плоске?…”
“Власне Я…”
“Життя — ексгiбiцiонiст…”
“Було зло…”
“Зоране поле життя…”
“І що з того…”
“Коли хата має вiкна…”
“Коли йдемо додому…”
“Мокра хвоїна…”
“Роздер грiм небо?…”
“Це було року…”
“Ходить думка…”
“Хрустять…”
“Дощ небо полоще…”
“Метафора часу?…”
“Великоднi писанки…”
“Зачепилося слово…”
“Жив…”
“Хтось іде додому…”
“Час…”
“Не приходить…”
“Чи справді цього хочете…”
Географія людська
“Я”…”
“Коли б ти йшов впоперек ями…”
“Людські задуми і починання…”
“Під’їхало трьох вершників…”
“Поглянь у небо…”
“Родиться дитина…”
“Тихесенько…”
“Весняна повінь…”

Біоґрафічна довідка Unicode
Про наукову і літературну творчість Юрія Гаврилюка
(на основі рецензій Романа Кирчіва і Богдана Гука)