XLVI.

Мій зір і серце в смертній боротьбі:
Як поділити твій здобутий вид;
Замкнути серце хоче у собі,
A зір теж прагне права до свобід.
Та серце твердить: все одно ти в нім,
Крізь стіни серця не проб'ється зір;
Відповідач однак не згідний з тим
І каже: образ твій сприймає зір.
Для рішення цього суддів нема,
Це пошук думки й серця орендар,
І розв'язка ясна тут лиш одна:
Пів зорові — пів серцю дати в дар.

Як так, мій зір на зовнішність готов,
A серце має право на любов.

* * *

Mine eye and heart are at a mortal war,
How to divide the conquest of thy sight;
Mine eye my heart thy picture's sight would bar,
My heart mine eye the freedom of that right.
My heart doth plead that thou in him dost lie, —
A closet never pierc'd with crystal eyes, —
But the defendant doth that plea deny,
And says in him thy fair appearance lies.
To 'cide this title is impanneled
A quest of thoughts, all tenants to the heart;
And by their verdict is determined
The clear eye's moiety and the dear heart's part:
    As thus; mine eye's due is thine outward part,
    And my heart's right thine inward love of heart.