Данте АЛІҐ’ЄРІ

БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ. ПЕКЛО
З італійської переклав Максим Стріха

ПІСНЯ ШОСТА
 

Коли я повернувся знов до тями,
що вгасла з гiркоти оповiдання
двох рiдних душ, поєднаних жалями,

то вгледiв я уже новi страждання,
i страдникiв нових уздрiв без краю,
звучали там, i тут, i скрiзь стенання.

Бо в третє коло путь нам пролягає, *
де вiчний дощ, важкий i нестерпучий,
не меншає нiколи й не стихає.

Вода каламутна i снiгу тучi
iз градом разом крають там темноту,
i їх приймає в себе грунт смердючий.

Там Цербер * — люта i бридка звiрота —
в три пащi гласом гавкає собачим
на люд, який всотало те болото.

Червоноокий, з черевом висячим,
з масною бородою, пазурами
боки вiн душам шарпає ледачим.

А тi в потоках зливи виють псами,
ховаються одна за одну бiднi,
вiд муки й болю крутяться гуртами.

Уздрiвши нас, той Цербер, черв огидний,
роззявив пащi, вишкiривши iкла,
i весь тремтiв од лютостi, негiдний.

Мiй вождь набрав тодi двi жменi звикло
й жбурнув у пащу жадiбну землею,
щоб аж у горло тiй звiринi вникла.

Як пес, що гаркав з лютiстю всiєю
вiд голоду, та кiстку враз дiставши,
замовк i заходився бiля неї,

так Цербер-демон, гавкiт вгамувавши,
полегшу душам дав, якi б волiли,
нiж чуть його, оглухнути назавше.

Ми йшли по тiнях, котрi привалила
важезна злива, й часто наступали
на порожнечi з обрисами тiла.

З-помiж усiх, що на землi лежали,
звелась одна, лиш спало їй на око,
як ми крiзь їхнi тлуми простували.

«О ти, що в пекло завiтав глибоко», —
менi рекла, — «ачей мене пiзнаєш:
родивсь ти за мого земного строку».

А я йому: «Вiд того, що страждаєш,
тебе змiнили на виду гризоти,
й навряд когось менi ти нагадаєш.

Тому скорiше сам повiдай: хто ти,
що в сiм багнi караєшся негiднiм
не з гiрших мук, та з гiршої бридоти».

А вiн менi: «В твоєму мiстi рiднiм,
що гидь i заздрiсть повнить його всяка,
прожив i я колись життям погiдним.

Мене ви, городяни, звали Чакко *
через ганебний грiх — живiт неситий,
тому мене й мордує ця клоака.

I не один лиш я так маю скнiти;
тут всi за це приреченi страждати».
I бiльш не став нiчого говорити.

Я ж рiк: «Ти, Чакко, змусив горювати
за тими, кого мучить твань гноїста;
але скажи, як бачиш вiдсiля ти:

куди йде люд розсвареного мiста?
Хто з них правий? З притичини якої
до злагоди дiйти не мають хисту?"

А вiн: «Опiсля довгого двобою
проллється кров, а згодом "лiсовими" *
їх ворог буде вигнаний з ганьбою.

Але недовго успiх буде з ними:
мине три сонця * — їх здолать поможе
той, хто iде дорогами кривими. *

I пiднесеться партiя ворожа,
й подоланi жалiтимуться всує:
пора їм довго буде непогожа.

Двох доброчесних там нiхто не чує, *
там заздрiсть iз неситiстю й пихою
у кожнiм серцi iскрами злобує».

Вiн змовк, закутий тугою лихою,
а я до нього: «Хтiв би ще спитати,
коли б ти й далi розмовляв зо мною.

Де доблеснi Теґайо й Фарiната, *
де Моска, де Аррiґо й Рустiкуччi,
де iншi, серцем та умом багатi?

Мої вагання розв'яжи болючi:
чи вже вони на райському узвишшi,
чи в пеклi терплять муки нестерпучi?»

А вiн менi: «В них душi ще чорнiшi;
через грiхи прослалась їм дорога
донизу, в кола глибшi та страшнiшi.

Коли до свiту вернешся ясного,
згадай мене незлими там словами;
бiльш не скажу й не вiдповiм нiчого».

Убiк повiв вiн пильними очами,
ще позирнув, змiнився на обличчi
i долi впав мiж iншими слiпцями.

А вождь менi: «Вже не зведеться двiчi,
а встане з янгольською лиш сурмою,
коли владар на грiзний суд покличе.

Над власною могилою смутною
вбереться кожний в м'ясо i поставу,
й довiчний вирок прогримить луною».

Отак крiзь мiшанину йшли сльотаву,
яку творили дощ i тiнi кволi,
i про будучину вели розправу.

I я спитав: «Скажи, чи їхнi болi
побiльшають за вироком, чи мука
не змiниться, чи й стишиться поволi?»

А вiн менi: «Рече твоя наука: *
чим суттю досконалiша iстота,
тим дужчi їй i втiха, i розпука.

Тому, хоча ця проклята злидота
до виправлення не дiйде нiколи,
але повнiша буде їй гризота».

Все обiйшли ми стежкою довкола,
розмовами перейнятi отими,
i де подальший путь збiгав додолу,

зустрiв нас Плутос,* ворог невситимий.

***


3


6


9


12


15


18


21


24


27


30


33


36


39


42


45


48


51


54


57


60


63


66


69


72


75


78


81


84


87


90


93


96


99


102


105


108


111


114

© Максим Стріха. Всі права застережені.