ЧАС-УБИВЦЯ

До побачення
від побачення
віку сам собі я вкорочу.
І погода
не матиме значення,
і від болю напевне втечу.

Я не знаю, чи станеться диво,
чи я житиму знову колись?
Бо життя — то є штука зрадлива.
До побачення! Люба, спинись.

***