Марта ТАРНАВСЬКА

ТРАВЕЛОГ
3. КУПІЛЬ

Купайся у Чорному морі
і слухай: не хвиль прибою,
а ніжного вод дзюрчання,
чудесної гри стаккато,
коли відступається хвиля
і море говорить із рінню.
Надслухуй, вслухайся уважно:
такої музики моря
не почуєш ніде у світі.

Купайся у рідній мові.
Вона не шумить прибоєм,
вона — ледве чутне дзюрчання,
скрите чудесне стаккато —
розмова моря із рінню…

Цілюща, п’янка ця купіль
у рідному морі, у мові.

В Ялті, 5 липня 1974