БІОҐРАФІЧНА ДОВІДКА

Народився 1977 року у Куйбишевому на Запорiжжi. Друкуватися в перiодицi почав з 1994 року. Лауреат кiлькох обласних (Миколаїв, 1995, 1996, 1998) i мiжнародного (Торонто, 1996) лiтературних конкурсiв. Стипендiат Миколаївського мiського голови за внесок у розвиток культури мiста i областi (1998/99). Учасник Всеукраїнських нарад молодих лiтераторiв (1996, 1999). Автор збiрки поезiй “Чайки Дикого Поля” (Миколаїв: Тетра, 1999).

Нинi — аспiрант Миколаївської державної аграрної академiї.

***