Тарас ШЕВЧЕНКО

***

І день іде, і ніч іде.
І, голову схопивши в руки,
Дивуєшся, чому не йде
Апостол правди і науки?

5 ноября [1860,
С.-Петербург]