БІОҐРАФІЧНА ДОВІДКА

Микола Костьович ДМИТРЕНКО народився 1 січня 1956 р. в с.Зятківцях Гайсинського р-ну Вінницької обл. у сім’ї хліборобів. Закінчив філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1979), аспірантуру ІМФЕ АН України (1983).

Член Спілки письменників України.

Кандидат філологічних наук. Старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фолькло-ристики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної Академії наук України.

Головний редактор часопису “Народознавство”.

Автор книг “ДОПИТ: Повісті, оповідання” (1989), “МАНДРІВНИК: Поезії”(1994),“Українські символи” (в співавторстві, 1994), “Символіка сновидінь” (1995), “Народні повір’я” (1994; 1997), “Як писати твори: Посібник для випускників, абітурієнтів” (у співавторстві, 1996; 2-ге, доп.вид.— 1997), “Словник символів” (у співавторстві, 1997), досліджень із фольклористики, літературознавства, упорядник багатьох збірників, антологій: “Народні пісні в записах О.Потебні” (1988), “Жартівливі та сатиричні пісні” (1998), “Де живе жар-птиця?”(1991), “Лицарі волі” (1992), “Українські міфи, демонологія, легенди” (1992), “Уроки з народознавства” (1995), “Загадки Явдохи Зуїхи” (1996), “Синівська молитва: Вірші та пісні про Матір” (1997), “Г.Танцюра. Весілля” (1997) та ін.

***