Олег СОЛОВЕЙ

БІОҐРАФІЧНА ДОВІДКА

Закінчив філологічний факультет Донецького державного університету (1996), аспірантуру ДонДУ за спеціальністю “Українська література” (1999).
Захистив кандидатську дисертацію за темою “Особливості стилю новелістики Миколи Хвильового” (2000).
Видавець та редактор альманаху “Кальміюс”.
Автор поетичних книжок “Місто” (1998), “Марґіналії” (1999), “Фієста інфікованих” (2000), “Осінній Хадж” (2001), статей з української літератури ХХ століття і сучасного літературного процесу.
Учасник літугруповання “OST”. Учасник антології “Enter”. Член АУП. Лауреат конкурсу видавництва “Смолоскип” 2000 року.

***

© Олег Соловей. Всі права застережені.