Борис МОЗОЛЕВСЬКИЙ

ЛІРИЧНИЙ ВІДСТУП ІЗ ЗОЛОТОЮ ГРИВНОЮ

Вечірній пруг — як скіфська гривна шийна
Із оленем на золотім пруту.
Озвись мені, як зацвіте шипшина, —
Я сам в тобі тим цвітом зацвіту.

Віки зітхають із могильних штолень.
Віки мені гукають: “О-го-го-о-о!”
А я і сам стою, як скіфський олень,
І все чекаю голосу твого.

Озвись мені! У тузі терпнуть руки,
І сизий дим встає із ковили.
І в мене вже націлені всі луки
Всіх поколінь, що степом протекли.

Конає обрій. Ніч запорошила
Гірку сльозу мені в моїм очу.
Озвись мені, як зацвіте шипшина, —
Я три життя за згук той заплачу.

***

© Борис Мозолевський. Всі права застережені.