Віктор ГРАБОВСЬКИЙ

ЛЮБОВ

Далека
перейшла поруч.

Близька
поминула далеко…

Зорі!
Не поколіть собі ноги
стернею.

***

© Віктор Грабовський. Всі права застережені.